0

No products in the cart.

1. Definities

1.1 “Nikio” verwijst naar de handelsonderneming in exotische voedingsmiddelen, actief
in e-commerce en detailhandel via internet.
1.2 “Klant” verwijst naar een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contractuele
overeenkomst aangaat met Nikio voor de aankoop van producten.
1.3 “Leverancier” verwijst naar een natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen en/of
diensten levert aan Nikio voor gebruik in het bedrijfsproces.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,
bestellingen, leveringen, en overeenkomsten tussen Nikio en de klant of leverancier.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk
overeengekomen tussen Nikio en de klant of leverancier.

3. Aanbiedingen en Bestellingen

3.1 Alle aanbiedingen van Nikio zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt.
3.2 Bestellingen kunnen worden geplaatst via de website, e-mail of andere door Nikio
aangeboden kanalen.
3.3 Nikio behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren zonder opgaaf van
reden.

4. Prijzen en Betaling

4.1 Alle prijzen zijn vermeld in Euro (EUR) en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
4.2 Betalingen dienen te geschieden via de aangeboden betaalmogelijkheden op de website
of andere overeengekomen betaalmethoden.
4.3 Nikio behoudt zich het recht voor om prijzen en betalingsmethoden te wijzigen
zonder voorafgaande kennisgeving.

5. Levering en Verzending

5.1 Levering van bestelde goederen geschiedt binnen de aangegeven termijnen, tenzij
anders overeengekomen.
5.2 Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven afleveradres.
5.3 Verzendkosten worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces.

6. Retourneren en Klachten

6.1 Klanten hebben het recht om producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren,
mits ongeopend en onbeschadigd.
6.2 Klachten over geleverde producten dienen binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk aan
Nikio te worden gemeld.

7. Intellectuele Eigendom

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van de website,
inclusief teksten, afbeeldingen en logo’s, behoren toe aan Nikio.
7.2 Het is klanten en leveranciers niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van
Nikio gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Nikio is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van
geleverde producten.
8.2 Nikio is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in prijzen, specificaties of
andere informatie op de website.
8.3 De totale aansprakelijkheid van Nikio is beperkt tot het bedrag van de bestelling.

9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op alle overeenkomsten tussen Nikio en klanten of leveranciers is het Nederlands
recht van toepassing.
9.2 Eventuele geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in Nederland.

10. Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen verschillende soorten informatie om je een optimale ervaring op onze website en met onze diensten te kunnen bieden. Dit omvat:

 

1. Persoonlijke Identificatiegegevens: Jouw naam, contactgegevens, adres en andere informatie die je verstrekt bij het aanmaken van een account, het plaatsen van een bestelling of het invullen van formulieren.

 

2. Betaalgegevens: Als je aankopen doet, kunnen we betalingsgegevens verzamelen om transacties te verwerken en je bestellingen te voltooien.

 

3. Technische Gegevens: Informatie over hoe je onze website gebruikt, inclusief je IP-adres, browsertype, apparaatgegevens en activiteiten op de site.

 

4. Locatiegegevens: Als je ervoor kiest om locatiediensten in te schakelen, kunnen we informatie verzamelen over je geografische locatie.

Hoe gebruiken we jouw informatie?

We gebruiken de verzamelde informatie voor verschillende doeleinden, waaronder:

1. Het beheren van jouw account en bestellingen.

2. Het verbeteren van onze website en diensten.

3. Het personaliseren van je winkelervaring en aanbiedingen.

4. Het communiceren over bestellingen, updates en promoties.

5. Het analyseren van trends en het verbeteren van onze marketingstrategieën.

Hoe beschermen we jouw informatie?

We hebben technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om jouw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging. Jouw gegevens worden veilig opgeslagen en beveiligd volgens de geldende normen.

Delen van informatie

We delen jouw informatie alleen met derde partijen in specifieke situaties, zoals:

1. Dienstverleners: We kunnen dienstverleners inschakelen om ons te helpen bij het beheren van onze activiteiten, zoals betalingsverwerking en verzending.

2. Juridische Naleving: Als we wettelijk verplicht zijn om informatie te verstrekken of te delen om aan de wet te voldoen.

Jouw Rechten

Je hebt het recht om:

1. Toegang te vragen tot jouw persoonlijke gegevens.

2. Jouw gegevens te corrigeren als ze onjuist zijn.

3. Bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw gegevens voor direct marketing.

4. Jouw gegevens te laten verwijderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Cookies en Technologieën

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om je een betere gebruikerservaring te bieden. Je kunt deze cookies beheren via de instellingen van je browser.

Updates van dit Beleid

Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt om veranderingen in onze praktijken weer te geven. We raden je aan om regelmatig terug te keren naar deze pagina voor de nieuwste informatie.

Neem Contact Met Ons Op

Als je vragen hebt over ons privacybeleid of hoe we jouw informatie gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens op onze website.

 

We zijn toegewijd aan het beschermen van jouw privacy en het bieden van een veilige en betrouwbare winkelomgeving. Bedankt voor je vertrouwen in Nikio!


Laatst bijgewerkt op: 28-08-2023